Video xem thêm: Taxi phàn nàn chó hôi, khách gắt: "Chó toàn tiền chục triệu"