Video xem thêm: Các cố vấn rưng rưng với màn cầu hôn bất ngờ