Video xem thêm: Phản ứng của BLACKPINK khi papazazzi hỏi: "Các bạn thích BTS không?"