Video xem thêm: Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc xuất hiện trong tập 3 của "Running Man"