Video xem thêm: Nam Thư: "Đến chương trình không để giúp các đội chơi"