Video xem thêm: Suốt 30 km đường dốc, nhóm phượt thủ cười đùa, dàn hàng ngang không cho ô tô vượt