Video xem thêm: người dân liên tục xô xát tại lễ tang Anh Vũ