Video xem thêm: Yoo Jae Suk xuất hiện mở màn Running Man