Video xem thêm: 2 bé gái bắt chước người lớn tạo dáng selfie, chụp ảnh cho nhau bằng smartphone là... chiếc dép