Video xem thêm: Phẫn nộ trước hình ảnh quản tượng trói và đánh chú voi già cho đến khi nó gục ngã