Video xem thêm: Thầy Park ôm Tấn Sinh vào lòng sau trận thắng U23 Thái Lan