Video xem thêm: Các thanh niên chữa cháy bằng chai nhựa đựng nước lọc và cái kết đắng