Video xem thêm: Diệu Nhi nhậu say xỉn ngủ quên ngoài biển