Video xem thêm: Người đàn ông lắp camera và bất ngờ khi nhìn thấy “cô Tấm” dọn nhà hằng đêm