Video xem thêm: Level đỉnh cao của dân trộm chó: Mang cả ô tô 7 chỗ đi hành nghề