Video xem thêm: Người mẫu bị đe dọa vì sở hữu cặp lông mày dính liền rậm rạp