Video xem thêm: Ngọc Trinh - Diệu Nhi tình tứ dân mạnh tiếp tục “đẩy thuyền”