Video xem thêm: Diệu Nhi giả vờ làm nữ chủ tịch đi mua giày trong Gia đình là số 1