Video xem thêm: Chú chó hy sinh thân mình để cứu chủ khỏi rắn hổ mang