Video xem thêm: Trọn phần thi khiến Nhật Hà toả sáng tại đêm bán kết MIQ 2019 của Đỗ Nhật Hà