Video xem thêm: Người yêu đòi quà 8/3, thanh niên xông vào cửa hàng cướp điện thoại để tặng vì “cô ấy thích”