Video xem thêm: Chủ quan khi mở cốp xe máy, cô gái bị giật đồ trong nháy mắt