Video xem thêm: Hương Giang xuất hiện đẹp như nữ thần, tiếp tục ghi điểm ghi lưu loát trả lời bằng tiếng Anh