Video xem thêm: Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Washington lên chuyên cơ tới Việt Nam