Video xem thêm: Video cận cảnh: Ông Kim bước lên xe Mercedes, dàn cận vệ chạy bộ tháp tùng