Video xem thêm: Hy hữu: Rùa tí hon bị bạch tạng có quả tim nằm bên ngoài cơ thể