Video xem thêm: Cô gái quỳ giữa đường cầu xin mọi người tản ra cho xe cấp cứu chở cha đi qua