Video xem thêm: Tỏ tình bất thành, thanh niên túm áo cô gái hù dọa: “Em nghĩ trốn được anh á?"