Video xem thêm: Chủ tịch giả vờ đóng vài clip trên mạng và cái kết: Tậu siêu xe, nhận nút Vàng YOUTUBE