Video xem thêm: Đi xe máy phát tờ rơi như xả rác, nhóm thanh niên bị CĐM chửi "sấp mặt"