Video xem thêm: Sợ tắc đường muộn giờ làm, người đàn ông quyết định chèo thuyền hàng ngày đến công ty