Video xem thêm: Chanyeol trổ tài uống 750ml nước trong vòng 3 giây