Video xem thêm: MS BXH những idol là cực phẩm con lai của Kpop: Hạng 1 không quá bất ngờ