Video xem thêm: Lại xuất hiện một gia đình dừng ôtô bày tiệc ăn uống trên cao tốc