Video xem thêm: Một gia đình Nhật Bản tán gia bại sản vì trò nghịch dại của con trai tại nhà hàng sushi