Video xem thêm: Giận sen đi quá lâu, boss giả vờ nhảy lầu thử lòng và cái kết