Video xem thêm: Cận cảnh ngôi nhà "trộm không biết đường vào" ngay giữa lòng trung tâm Sài Gòn