Video xem thêm: Đông Cung - Bộ phim được mong đợi nhất chính thức lên sóng, tung trailer ngược đến xé lòng