Video xem thêm: Bị “cắm sừng” trước Valentine, đây là phản ứng của một chàng trai lụy tình