Video xem thêm: Hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trong 2 giây trước đoàn tàu lao tới