Video xem thêm: Chợ Viềng và cú lừa ngoạn mục từ cành hải đường “cắm tăm” trị giá 200.000 VNĐ