Video xem thêm: Đại gia "thích đeo vàng" tiếp tục "đại náo" đường phố Sài Gòn một cách ấn tượng