Video xem thêm: Loạt khoảnh khắc khiến dân tình thắc mắc BTS đi thảm đỏ Grammy hay đi 'buôn muối' đây