Video xem thêm: Bàn thắng của Quang Hải dẫn đầu bình chọn Bàn thắng đẹp nhất VCK Asian Cup 2019