Video xem thêm: Xúc động khoảnh khắc chú ngỗng cố gắng đánh thức "bạn đời" đã chết vì ô tô đâm