Video xem thêm: Cảnh sát sân bay Philippines gây phẫn nộ khi lén lút dùng camera ẩn quay cơ thể Black Pink 2