Video xem thêm: Ngày Tết Quê Em Hồ Ngọc Hà ft. V.Music ft. Minh Hằng ft. Ng Hùng Thuận