Video xem thêm: Không mua nhà sắm xe, Dũng “thủ môn” chơi lớn, xây sân cỏ nhân tạo để luyện tập