Video xem thêm: Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức lồng tiếng cho Anna.