Video xem thêm: Fan bấn loạn trước sự kết hợp của “Người ấy” Trịnh Thăng Bình với Quang Hải và Duy Mạnh